Nowiny W rytmie 14 dniowym przeprowadzamy ankietę na tematy aktualne.