Impressum

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (TMG -Telemediengesetz, w dalszej części zwanej TMG):

Kirsten Moll
Marktforschung
Baloher Weg 2a
D-31547 Rehburg-Loccum

Telefon: +49 (0) 5037 9686 0
Fax: +49 (0) 5037 9686 20
E-mail: info@performance-check.de

możliwe jest po przejściu naszego procesu certyfikacji.

Numer identyfikacji podatkowej DE 268 139 513

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 państwowej umowy o radiofonii (Rundfunkstaatsvertrag- RStV):

Kirsten Moll
Baloher Weg 2a
D-31547 Rehburg-Loccum

Wyłaczenie odpowiedzialnośći

Odpowiedzialność za treści:

Treści zawarte na naszych stronach internetowych zostały opracowane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz aktualność tych treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust.1 TMG odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na tych stronach według ogólnie obowiązujących przepisów. Według §§ 8 - 10 TMG jednakże nie jesteśmy jako usługodawcy zobowiązani do kontroli przekazywanych lub zapisywanych informacji ze źródeł obcych, czy do ustalania okoliczności, które wskazywałyby na czynności niezgodne z prawem. Nie narusza to obowiązków dotyczących usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Ponoszenie odpowiedzialności z powyższego tytułu możliwe jest jednak dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu określonych przepisów prawa odpowiednie treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki:

Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych zewnętrznych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy też ponosić odpowiedzialności za treści na innych stronach internetowych. Za zawartość stron, do których prowadzi dany link, odpowiedzialny jest zawsze dany usługodawca lub administrator tych stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały przed umieszczeniem linka sprawdzone pod kątem ewentualnych niezgodności z prawem. W momencie umieszczenia linka na stronach tych nie było widocznych treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak wymagać stałej kontroli treści linkowanych stron bez konkretnego domniemania naruszenia prawa. W przypadku powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu prawa, odpowiednie linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i zawartość niniejszych stron internetowych, opracowane przez operatora strony, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdy rodzaj użytkowania wykraczający poza granice niemieckiego prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora lub osoby opracowującej. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron internetowych dozwolone jest wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych. Jeśli treści na niniejszych stronach nie zostały stworzone przez operatora strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich są jako takie oznaczane. Jeśli mimo to zauważycie Państwo jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, wówczas prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu prawa, odpowiednie treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Zródło: wykonanie poprzez generatora impressum e-recht24.de.